Inbjudan till årsmöte 17 sept 2022

2022-08-16
Inbjudan Vi inbjuder till årsmöte för verksamhetsåret 2021 den 17 september 2022 i Equmeniakyrkan i Hestra. Det har varit stora förändringar i vårt arbete på grund av situationen i Belarus. Vi har ändå försökt att på olika att vara aktiva och kunna ha kontakt med och hjälpa befolkningen i Novolukoml med omnejd, även om resorna dit varit inställda. se mer i bif. fil


Rapport över vårt arbete

2022-01-20
Belarus har stängts ner och det finns inga skyddsnät. Familjer på landsbygden lever isolerat. Vi har lyckats förmedla hjälp på olika sätt bl.a genom hjälpsändningar. Vi märker av hårdare kontroller och svårigheter med tillstånden, vilket bl.a riskerar att fördyra våra transportkostnader. Läs mer om status och våra behov för att kunna hjälpa till på ett bra sått.


Till medlemmarna i New Life 4 You!

2021-08-23
Vi inbjuder till årsmöte för åren 2019 och 2020 den 18 september 2021 i Donsö Missionskyrka. Det har varit stora förändringar i vårt arbete på grund av situationen i Belarus och pandemin. Vi har ändå försökt att på olika att vara aktiva och kunna hjälpa befolkningen i Novolukoml med omnejd, även om resorna dit varit inställda.


Nyhetsflash 2021 januari

2021-01-04
Gott Nytt År med en förhoppning om att 2021 skall bli ett bättre år än 2020 som präglats av pandemin och inneburit stora påfrestningar för många. På länken nedan under läs mer uppdaterad information kring läget i Belarus.


1 2 3 4 5  Nästa