Hjälpsändningsresor

Hjälpsändningsresor till Vitryssland har vi hållit på med sedan 2003. Mottagare är en kommun med 15 000 invånare, Novolukoml, som ligger 20 mil norr om Minsk. Den evangeliska församlingen är också mottagare av hjälpen. Tillsammans med församlingen hjälper vi till att bygga kyrka och reparera missionshus. Kommunens sjukhus, äldreboende, skolor och barnhem har vi också hjälpsändningar till.
Barnhemmen har fått leksaker, blöjor, grönsaker att odla mm. Skolorna har fått verktyg till slöjdsal, skolbänkar, reflexer mm. Sjukhuset har fått ambulans, sjuksängar, kläder, madrasser mm. Det sociala centret i kommunen har fått kläder, rullstolar, rullatorer, hjälpmedel, gym, bordtennisbord mm. Det är dagverksamhet för c: a 300 personer. Kommunen har fått färg, kök, rullstolsramp mm. Kyrkan har vi hjälpt till att bygga och mycket byggmaterial, inredning och verktyg har transporterats dit. De fattiga och familjer med många barn har fått kläder genom kommunen och kyrkans utdelning av de kläder som vi haft med oss.
Kommunen och kyrkan tar emot hjälpsändningarna.

Alla som är engagerade i det humanitära arbetet jobbar frivilligt med att samla in kläder, packar och delar ut. Man tar av sin semester eller åker under skolloven. Alla resenärerna betalar för sina kostnader. Det finns alltså inget vinstintresse i detta projekt, utan det är uteslutande en humanitär insats till hjälp för människor.

Hjälpsändningarna skickar vi med långtradare som får plats med 20 pallar varje resa.
Skriva ut

Tillbaka