Ukraina

2023-08-22
Den 24 februari 2022 invaderade Puttin Ukraina. Några veckor efter kriget startade kunde vi vara med i hjälpsändningar till Ukraina med förnödenheter. I och med en god kontakt med barnens Oas som redan hade goda och många kontakter med församlingar i Ukraina, kunde vi hjälpa till. Trots att kriget rasade nådde den ena hjälptransporten efter den andra fram. I stort sett har det gått trailers varannan vecka med kläder, mat, hygienartiklar, Gnosjökaminer och elverk till familjer, kyrkor, sjukhus och skolor. Många har skänkt pengar som finansierat transporter och inköp av diverse byggmaterial och mat.

Barnens Oas

Vi samarbetar med barnens Oas i Gnosjö. En idel förening som sedan många år haft engagemang i Ukraina och Belarus. Vårt samarbete är mest inriktat på insamlingar, packning av kläder och transporter. Flera av volontärerna tillhör Equmeniakyrkan i Hestra, vilket underlätta våra relationer och vi kan ha ett nära samarbete. Vi har också kunnat stötta lägren med ungdomar från Ukraina som sedan många somrar tillbaka hållits på Bergsgården utanför Åsenhöga.  Det är barn som lever under svåra förhållanden med missbruk och fattigdom och en del på barnhem.

Hoppets by

Village of Hope (Hoppets by) har vi ett samarbete med som har secondhand i Estland på flera platser. Vi har mest sänt tyger, kontorsmaterial, kontorsmöbler mm. Det är sådant som inte passar in i sändningarna till Ukraina i dagsläget.  Ett äldreboende har fått sängar och madrasser av oss. Genom en fond Avatud looutse (Öppen för hopp) hjälper man ett 15-tal andra kristna rehab som också ger hjälp till Ukraina. Vinsten från deras försäljning går till att täcka kostnaderna för rehab av missbrukare. Cirka 1000 personer har passerat programmet och 70 – 75% har blivit fria från sitt missbruk. Många lever ett skötsamt liv idag och är engagerad i rehab arbetet och i kristet arbete.

Kongo, Indien, Belarus
Vi är mycket noga med att allt som samlas in till Ukraina också går till Ukraina. Men vi stöder också andra missionsinitiativ, som vi har en relation till. Genom Hestra Equmeniaförsamling stöder vi Babybox projekt i Kongo. Vi har också gett ekonomi till evangelisationsarbete i Indien. Våra kontakter i Belarus som vi haft sedan 2002 har vi också kunnat hjälpa, även om vi inte kan besöka landet.

Det finns en kraft starkare än ondskan.

De kristna församlingarna i Ukraina startade på en gång vid krigets början med sitt hjälparbete. Man bakade bröd, delade ut konserver, mediciner, kläder och hygienartiklar.

Det fortsätter och varje dag delas det ut bröd och matkassar till 1000-tals ms. Kyrkorna har tagit emot massor av flyktingar från de farligaste områdena som får ligga på madrasser i kyrkorna och få mat. En del hittar man boende för, andra åker vidare.

Ukraina kämpar för att överleva.

En kyrkoledare i Ukraina säger, trots stora problem verkar Guds Ande på ett mäktigt sätt.

Många kyrkor har förstörts i kriget och många församlingsmedlemmar har flytt från landet. Trots detta har man det sista året döpt flera tusen nya medlemmar. Flera hundra hjälpcenter har öppnats i olika delar av landet. Man upplever Guds beskydd rent konkret, Folk kommer till gudstjänster och samlingar och tusentals människor vill ha ett Nya Testamente för att kunna läsa.

Björnåke Hulth