Rapport över vårt arbete

2022-01-20
Belarus har stängts ner och det finns inga skyddsnät. Familjer på landsbygden lever isolerat. Vi har lyckats förmedla hjälp på olika sätt bl.a genom hjälpsändningar. Vi märker av hårdare kontroller och svårigheter med tillstånden, vilket bl.a riskerar att fördyra våra transportkostnader. Läs mer om status och våra behov för att kunna hjälpa till på ett bra sått.

Rapport över vårt arbete

Coronaviruset skapar utmaningar i Belarus!

Lite information om vårt arbete i Belarus till medlemmar och andra intresserade.

EU har infört sanktioner mot Belarus.

Myndigheterna har svarat med att inte importera och landet är inte självförsörjande. Belarus har stängts ner och det finns inga skyddsnät. Sjukvården är begränsad om man inte har pengar. Familjer på landsbygden lever isolerat. Vi har lyckats förmedla hjälp på olika sätt bl.a genom hjälpsändningar.

Vi märker av hårdare kontroller och svårigheter med tillstånden, vilket bl.a riskerar att fördyra våra transportkostnader. Vi får inte glömma det sociala arbetet och människorna i Belarus som vi har hjälpt sedan 2003! Vi har vår vänförsamling i Novolukoml som vi besökt ett 40-tal gånger.

Vårt behov just nu är:

  • Mycket förbön för Belarus
  • Pengar till hjälpinsatser för familjer och gamla människor
  • Transportkostnader för ny hjälpsändning
  • Hyra till vårt förråd i Hestra
  • Att medlemsavgiften betalas av alla medlemmar. 250 kronor/ år
  • Bussen

Investera i vår verksamhet!

Alla pengar som kommer in på vårt konto går oavkortat till verksamheten. Inga löner betalas ut och alla personliga kostnader står var och en för. Märk gåvor med bussen eller hyra om du vill skänka specifikt till det. Allt annat går till hjälpverksamheten.

Nytt förråd och packningsutrymme i Hestra

Vi har fått hyra ny lokal p.g.a ändrad verksamhet. Positivt är att där sorteras, packas och förvaras allt på samma ställe.

Många i Hestra flyttstädade ett företag vilket gjorde att vi kunde betala ett års hyra i de nya
lokalerna. Nu är det året över och vi får betala hyra med 5000 kronor / månad.

 

Tack för att du vill stödja vårt arbete och för din insats i vårt arbete.

Bankgiro 314-0142
Swish 123 619 21 24


Med vänlig hälsning från styrelsen
genom ordförande Björnåke Hulth
Donsö Februari 2022