Till medlemmarna i New Life 4 You!

2021-08-23
Bilaga
Vi inbjuder till årsmöte för åren 2019 och 2020 den 18 september 2021 i Donsö Missionskyrka. Det har varit stora förändringar i vårt arbete på grund av situationen i Belarus och pandemin. Vi har ändå försökt att på olika att vara aktiva och kunna hjälpa befolkningen i Novolukoml med omnejd, även om resorna dit varit inställda.

Hjälp och stöd behövs mer än någonsin. Kom till träffen i Donsö missionskyrka den
18 september. Det blir ett årsmöte kl 14.00 för medlemmarna i New Life 4 You.
Känner du någon/ några som du tror skulle vlja vara med i föreningen så tag med
dem. Vi skriver gärna in nya medlemmar i föreningen. Önskar du stadgarna så hör
av dig.

  • Buss avgår från Hestra kl. 10.00 ” Anmäl er ni som vill åka med Bussen ”
  • Båt avgår från Saltholmen kl. 12.40
  • Lunch för bussresenärerna kl. 13.15

Program:

  • Årsmöte för New Life 4 You kl. 14.00
  • ”Hur kriget drabbade Donsö” film kl. 15.00
  • Sanna Wismen ”Min uppväxt i Belarus”
  • Kåseri av Hans Kristensson
  • Gemenskap och servering.
  • Båt från Donsö kl. 20.50
Välkomna!
Equmeniakyrkan Hestra.
Donsö missionsförsamling.
Styrelsen för New Life 4 You.