Hjälptransport till Belarus!

2020-09-21
Bilaga
Belarus är på nyhetssidorna och i massmedia som aldrig förr. Folket reser sig mot diktaturen och vill ha förändring. Det är långt ifrån klart vart det tar vägen i nuläget. Vi har kontakt med våra vänner där och det är ett folk som lider.

Hjälptransport till Belarus!

Vi vill understryka det självklara, att vi hjälper folket och inte den styrande regimen. Först var det stängda gränser på grund av coronaviruset och sedan för oroligheterna efter presidentvalet förra månaden. Vi har kunna hjälpa med pengar till akuta sjukhusbesök, behandlingar, förband och läkemedel.

Hjälpsändningar med långtradare

Just nu arbetar vi för att få fram en hjälptransport. Kläder, skor, möbler, skolbänkar och stolar bland annat som finns packat i Hestra. Vi vill komplettera med hygienartiklar och rengöringsmedel. Det har blivit dyrt i Belarus, men är ju så viktigt i coronatider.

Bussen

Vi har tidigare gjort ett upprop om hjälp att bekosta underhåll och renovering av vår buss. Mycket arbete lades ner i våras och ett stort tack till alla som skänkte pengar så att det kunde genomföras. Så kom coronaviruset och vi fick ställa in tre resor till Belarus. Vi hade bokat uthyrningar av bussen till Estland, Lettland och Urkraina för hjälpsändningar. Men bussen kom till användning ändå.

Bussen i Tranås

Pingstförsamlingen i Tranås har använt den som cafébuss. När de sociala myndigheterna och kommunens representanter upplevde hur väl det fungerade att använda bussen vid skolavslutningar, så frågade de om möjlighet att använda bussen under helger i höst. Resultatet har blivit ett lugnare centrum och framförallt en samlingsplats för hundratals ungdomar. Viktiga samtal har ägt rum och människor har tagit emot Jesus i sina hjärtan.

Det blir inte alltid som vi planerar men Gud kan göra något genom det som sker. Vi har fått flera bönesvar och berättelser om hur Gud har hjälpt i denna svåra situation i Belarus, men också i Sverige. Det handlar inte bara om materiell hjälp, utan också att få hjälpa människor till ett nytt livsinnehåll.

Behoven är stora!

Din och min insats är betydelsefull och många är oerhört tacksamma för vårt arbete. Vi arbetar i en förening som vill nå ut med kyrkans budskap i länder med fattiga familjer och människor med stora behov. Många av er stöttar vårt arbete med generösa bidrag och en stor arbetsinsats.

Tack för ert bidrag med ekonomi och engagemang!

Vårt bankgiro är 314–0142.
Swish 123 619 212 4

Har du frågor hör av dig till ordförande bjornake@utbildaren.com eller kassör roland.edvardsson@keynet.se.

Ett stort tack och hälsningar från styrelsen
genom Björnåke Hulth ordföranden.