Ny resa i april 2018

2017-12-07
Vi tar gärna emot en preliminär anmälan till resan i april redan nu. Vi behöver planera för resan ett antal månader före avresa för att alla handlingar skall bli klara och då är det bra att veta hur många resenärer som vi kan räkna med.


Ju mer resurser vi har desto mer kan vi hjälpa både när det gäller våra personliga insatser, gåvor och pengar. Orden av Jesus är dagsaktuella när så många i vår värld behöver hjälp ”allt vad ni vill att människorna skall göra för er skall ni göra för dem

Kontakta oss