Historik

Vår historia

Barnhem, skolor, äldreboende, sjukhus, kyrkor
Det har körts flera resor om året med humanitär hjälp. Borgmästaren och kommunledningen i Novolukoml har hjälpt oss med alla kontakter. Relationer med barnhem, skolor, äldreboende, sjukhus och kyrkor har upprättats och fungerar väl.

  • Barnhemmen har fått leksaker, blöjor, grönsaker att odla mm.
  • Skolorna har fått verktyg till slöjdsal, skolbänkar, reflexer mm. Sjukhuset har fått ambulans, sjuksängar, mm.
  • Kyrka och missionshus har vi hjälpt till att bygga och reparera så mycket byggmaterial, inredning och verktyg har transporterats dit, eller köpts på plats när det varit möjligt.
  • Humanitär hjälp till fattiga i olika byar som har fått kläder genom kommunen och kyrkans utdelning av de kläder som vi haft med oss.

Syföreningarnas engagemang
Syföreningarna har betytt mycket för missionen sedan föreningarna bildades för drygt 100 år sedan. Vad damernas arbete betytt kan inte överskattas. Syföreningarna var tidiga med att stödja arbetet i Vitryssland och fortsätter med sitt stöd också idag. Psalmboken, kaffekoppen, sticket, kollekten, gemenskapen och ett intressant program är ingredienser som fortfarande gäller.

  • År 2002 startades ett hjälparbete i Hestra, Småland med avseende på att hjälpa en kommun i Vitryssland, Novolukoml. Hestra Missionsförsamling startade arbetet. 
  • 2009 - Sedan 2009 är också Donsö Missionsförsamling med i detta arbete.
  • 2014 - en buss har köpts in till hjälptransporterna, men som även kan användas för andra ändamål.
    Läs mer:  Transporter Cafébuss