Hjälpsändningar

Hjälpsändningsresor till Vitryssland har vi hållit på med sedan 2003. Mottagare är en kommun med 15000 invånare, Novolukoml, som ligger 20 mil norr om Minsk. Den evangeliska församlingen är också mottagare av hjälpen. Tillsammans med församlingen hjälper vi till att bygga kyrka och reparera missionshus. Kommunens sjukhus, äldreboende och barnhem har vi också hjälpresor till.

Vi har kört flera resor om året med humanitär hjälp. Relationer med barnhem, skolor, äldreboende, sjukhus och kyrkor har upprättats och fungerar väl.

Barnhemmen har fått leksaker, blöjor, grönsaker att odla mm. Skolorna har fått verktyg till slöjdsal, skolbänkar, reflexer mm. Sjukhuset har fått ambulans, sjuksängar mm. Kyrkan har vi hjälpt till att bygga och mycket byggmaterial, inredning och verktyg har transporterats dit. De fattiga har fått kläder genom kommunen och kyrkans utdelning av de kläder som vi haft med oss.

Kommunen står som inbjudare till hjälpsändningarna men kyrkan tar numer emot hjälpsändningarna och fördelar sedan ut innehållet till bl a kommunen.

Vice Borgmästaren Anna till höger och hennes sekreterare Timara i mitten har hänglåset, under överseende av vaktmästaren som bokat av hjälpsändningen.
Alla som är engagerade i det humanitära arbetet jobbar frivilligt med att samla in kläder, packar och delar ut. Man tar av sin semester eller åker under skolloven. Alla resenärerna betalar för sina kostnader. Det finns alltså inget vinstintresse i detta projekt, utan det är uteslutande en humanitär insats till hjälp för människor.Skriva ut

Tillbaka