Tre resor våren 2017

Rapport från tre resor till Vitryssland under våren 2017

Det har varit tre resor till Vitryssland i vår. Två gånger har vi haft bussen med på resan och en gång beställde vi en långtradare som kunde ta med mer gods. Bussen har också använts för att köra ungdomar från Hestra och Donsö till olika event. Den har också varit i Ukraina med hjälpsändning under maj månad. Vi har bytt ut en del slitna delar på bussen som nu fungerar bra för sitt ändamål.

Konfirmandresa

Under påsklovet åkte konfirmanderna från Donsö till Novolukoml. Vilken resa och vilka ungdomar! De spred stor glädje och uppmuntran överallt. Resan gjorde djupa intryck i ungdomarna. Det blev några intensiva dagar med kontakter och relationer med både äldre och yngre på barnhem, skolor och äldreboende. En sådan resa ger en inblick och förståelse av hur människor har det i ett land som är så olikt Sverige. Vi hade gåvor och presenter med oss, sjöng och hade drama, tävlade och umgicks med skolungdomar på gymnasium, högstadium och i kyrkan.

Långtradarlast till socialt center

I början av året fick vi en inbjudan att göra ett projekt tillsammans med Kyrka och Kommun. Det handlade om att utrusta ett socialt center i Novolukoml. Vi kände det som en stor uppgift, men bestämde oss för att försöka skaffa utrustning till det sociala centret.
Projekten gällde 31 handikappade under 18 år och en dagverksamhet för 300 människor med olika behov. Det finns personal men ingen utrustning.
Inom några dygn hade vi löfte om utrustning till en träningslokal, inventarier till kök och kläder som vi kunde transportera till vårt förråd i Hestra. Där är det duktiga människor som sorterar, väger och dokumentera innehållet, samt skriver transport lista på innehållet.
I maj kunde vi skicka en fullastad långtradare med 20 pallar till Novolukoml med utrustning till kök och träningsredskap, gym, pingisbord, rullstolar, sjukhus-madrasser, sjuksängar, kläder och mycket mer.

Arbetsresa kyrkbygge

Zaslonovo är en tätort med 2000 invånare och som ligger c: a 30 minuters väg från Novolukoml. Det finns 2000 invånare i samhället. Nio medlemmar bestämde 2005 att bygga en kyrka. Det firades gudstjänster och man samlades till söndagsskola. Idag samlas mellan 10–25 människor vid gudstjänster och huskyrka i hemmen. På sommaren är det ungdomsläger. Kyrkan är inte färdigbyggd och vi beslutade oss för att hjälpa till att få kyrkan färdig inom en snar framtid. Det finns ett regemente i stan och både befäl och meniga har visat intresse för kyrkans verksamhet.

En arbetsgrupp från Donsö och Hestra lade ner fyra dagars arbete, skaffade byggmaterial och isolerande väggar och tak. Nu kan också ett brandlarm installeras i kyrkan.
För att få kyrkan godkänd måste det utvändiga arbetet på kyrkan bli klart och tomten måste planeras. Ett staket runt tomten skall sättas upp och förhoppnings-vis blir kyrkan då godkänd av myndigheterna och kan invigas.

Reflektioner

Några intryck hos resenärerna när de kommit hem efter resan.

En resenär som var med för första gången imponerades av att vi orkat hålla på alla dessa år, trots problem med tullar och andra hinder som hela tiden tillkommer. Han nämnde också den trovärdighet som det skapat hos våra kontakter i Vitryssland. Han kände så starkt att vi burit in hopp till människorna där, Många lever i arbetslöshet och är alkoholiserade och har svårt att se någon ljusning.

Andra berättar om den gripenhet man upplevde, när människorna i församlingen i Zaslonovo berättade att de var nära att ge upp för resurserna sinade. När de fick höra att svenskarna skulle komma och hjälpa till så blev det så känslosamt för dem men det gav dem mod och inspiration igen.

Ett par unga tjejer var med som tolkar och blev djupt berörda vid kontakten med kyrkorna, vilket berörde dem djupt. En av de fattiga familjerna som vi regelbundet understöder, besöktes också. Familjefadern har inte så enkelt med att få ihop vardagen för familjen. Men det är inte det materiella som var det han nämnde först, utan behovet av våra förböner.

Fler transporter

Under hösten gjorde vi ytterligare en arbetsresa med besök på olika institutioner. Vi hade också glädjen att kunna skicka en trailer med kläder, möbler och cyklar bl.a. I slutet av december kunde vi bekosta en transport med 80 kompletta kök från Tyskland till Vitryssland. Det är beräknat med en liknande transport med 80 ytterligare kök i januari

Välkommen med!

Det är en fantastisk insats som görs både här hemma och i Vitryssland. Många lägger ner ett stort arbete med ett verkligt engagemang i hjälparbete. Alla behövs och tillsammans kan vi göra skillnad!

Anmäl er både gamla och nya resenärer till en annorlunda resa. Den som vill arbeta några dagar kan göra det och den som vill se vårt arbete kan göra det, eller kombinera detta. Vi gör också en insamling för att kunna skaffa nya fönster till kyrkan och byta ut enkla glasrutor och plast.
Behoven är stora men också med små insatser kan situationer förändras för enskilda människor.

Vårt bg är 314-0142.

Tack för ditt bidrag och att du läst det här brevet!
Hälsningar
Björnåke Hulth ordförandenBli medlem! Skriva ut

Tillbaka