Logga
Belarus English

Vitryssland

Våra resor några gånger om året har varit hjälpsändnings- arbets- och evangelisationsresor. Vi reser på inbjudan av kommunen. Hjälpsändningarna tas emot varannan gång av kyrkan och varannan dag av kommunen. Åldringsvården, sjukhus, skolor och barnhem har fått del av sändningarna, liksom familjer och hjälpbehövande. Arbetsresorna har varit att hjälpa till med byggnads och reparationsarbeten på kyrkor och missionshus.

  • hjälpsändningsresor
  • arbetsresor
  • evangelisationsresor