Logga
Belarus English

New Life for You

Ideéll verksamhet

New Life for You är en ideell förening med ekumenisk inriktning. Föreningens mål är att sprida det kristna budskapet i ord och handling. Delar du föreningens vision och stadgarnas innehåll och vill arbeta aktivt för föreningens syfte är du välkommen som medlem.

Frivilligt arbete

Alla som är engagerade i hjälpsändningarna arbetar frivilligt med att samla in kläder, packar och delar ut. Man tar av sin semester eller åker under skolloven. Alla resenärerna betalar för sina kostnader, samt för frakten med buss och färja. Det finns alltså inget vinstintresse i detta projekt, utan det är uteslutande en hjälpinsats till hjälp för människor. Enskilda och företag har visat stort intresse för vårt arbete och skänker mycket kläder och gåvor. Våra kontakter i Vitryssland är upparbetade och fungerar bra och förhoppningsvis också inför framtiden.

Kontakta oss